Ievietots: 12. Oktobris, 2022
"Vai līdzekļi sociālajam atbalstam sasniedz mērķi?"

Ceturtdien, 13. oktobrī, no 10:00 - 11:30 aicinām piedalīties diskusiju cikla "Aktuāli sociālie jautājumi Latvijā un Eiropā" otrajā pasākumā "Vai līdzekļi sociālajam atbalstam sasniedz mērķi?" Diskutēsim par ienākumu nevienlīdzību, nabadzības un sociālās atstumtības risku Latvijā, kā arī vērtēsim atbalsta sistēmas efektivitāti.

 

Ienākumu nevienlīdzība Latvijā ir viena no augstākajām Eiropas Savienībā – Džīni koeficients 2021. gadā bija 35.7, kas ir otrs augstākais rādītājs Eiropas Savienības valstu starpā. Tāpat, Latvijā ir augsti nabadzības rādītāji – 26.1% no Latvijas iedzīvotājiem 2021. gadā bija pakļauti nabadzības vai sociālās atstumtības riskam (katrs ceturtais Latvijas iedzīvotājs ir pakļauts nabadzības riskam vai sociālās atstumtības riskam). Savukārt, Latvijas Bankas veiktā analīze rāda, ka 2021. gadā mājsaimniecības, kurās dzīvo pensionāri (55%) vai ģimenes ar vienu vecāku un bērniem (30%) ir tās grupas, kas Latvijā visvairāk pakļautas nabadzības riskam.[1]Salīdzinot ar citām Eiropas Savienības valstīm, arī ienākumu līmenis Latvijā ir salīdzinoši zems. 2021. gadā tas bija 71% no Eiropas Savienības vidējā rādītāja, savukārt Lietuvā - 88% un Igaunijā - 87%.

 

Valstij un sabiedrībai kopumā ir izdevīgi mazināt nabadzību un palīdzēt nodrošināt, lai katram iedzīvotājam ir vienādas iespējas realizēt un attīstīt savu sociāli ekonomisko potenciālu. Viens no galvenajiem instrumentiem, kas spēj veicināt vienlīdzīgāku resursu pārdali sabiedrībā, ir sociālie pabalsti. Vienlaikus, atbilstoši Eiropas Komisija savā 2022. gada ziņojumā par Latviju norādīja, ka sociālo pārvedumu (izņemot pensijas) ietekme uz nabadzības samazināšanu joprojām ir ierobežota.

 

Diskusijā "Vai līdzekļi sociālajam atbalstam sasniedz mērķi?" piedalīsies:

- Labklājības ministrijas valsts sekretārs Ingus Alliks;

- Latvijas Pašvaldību savienības padomniece veselības un sociālajos jautājumos Ilze Rudzīte;

- Latvijas Bankas galvenā ekonomiste Ludmila Fadejeva;

- Eiropas Komisijas Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirektorāta pārstāvis Ingars Zustrups;

- Latvijas Darba devēju konfederācijas sociālās drošības un veselības aprūpes eksperts Pēteris Leiškalns.

 

Diskusiju vadīs žurnālists Arnis Krauze.

 

Diskusijas laikā runāsim par to, vai pašreizējā sociālā atbalsta sistēma palīdz uzlabot nabadzības riskam visvairāk pakļauto cilvēku sociāli ekonomisko situāciju; kā arī kādi pakalpojumi un iespējas pieejamas cilvēkiem ar zemiem ienākumiem; kādi ir labie piemēri un arī izaicinājumi atbalsta saņemšanā.

 

Aicinām diskusijai sekot Eiropas Komisijas pārstāvniecības Facebook kontā vai www.esmaja.lv vai piedalīties diskusijā klātienē ES mājā, Aspazijas bulvārī 28.

 

Ja vēlaties piedalīties pasākumā klātienē, aicinām pieteikties līdz 12. oktobra plkst. 12.00, aizpildot pieteikuma formu šeit.