Ievietots: 12. Janvāris, 2023
POP UP* izstāde “Es esmu Eiropas Savienība!” un “Prāta spēles”** jūsu skolā!

POP UP* izstāde “Es esmu Eiropas Savienība!” un “Prāta spēles”** jūsu skolā!

Aicinām pieteikt savu skolu POP UP izstādes un Prāta spēļu norisei. Aktivitātes tiek nodrošinātas ar Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā atbalstu, skolām piedāvājums ir bez maksas.  Aktivitātes ir piemērotas 7.-12. klašu skolēniem. Kopējais aktivitāšu garums – 4 stundas (plkst. 10:00 – 14:00). POP UP izstāde norit no 10:00 – 14:00, Prāta spēles norit no 12:30 – 14:00. Aktivitātes nav dalāmas.

POP UP izstādes un Prāta spēles tiks organizētas, sākot no 2023. gada 6. februāra līdz 24. aprīlim.

Šogad iespējams nodrošināt 28 POP UP izstādes un Prāta spēles, tāpēc lūdzam savu interesi izrādīt laicīgi, rakstot uz esmaja@esmaja.lv. Pieteikumā lūdzam norādīt skolas nosaukumu, 7.-12. klašu skolēnu skaitu, kā arī vēlamo aktivitātes norises datumu.  Jūsu pieteikums ir uzskatāms par apstiprinātu  tikai pēc atbilstoša e-pasta saņemšanas.

Kā top POP UP izstāde?

  1. Skolā tiek izvietots informatīvs plakāts (tiks izsūtīts pēc pasākuma apstiprināšanas), vēstot skolēniem izstādes norises laiku un tēmu;
  2. Skolēni iepriekš sagatavo, vai uz vietas izdomā un iesniedz izstādē savu eksponātu, kas atbilst izstādes tēmai. Eksponāts tiek atdots pēc izstādes noslēguma;
  3. Eksponāts tiek papildināts ar īsu aprakstu (sagatavota forma) un izvietots izstādes stendā.

Kā norit izstāde?

  1. Ikviens interesents apmeklē izstādi, iepazīst eksponātus un aprakstus;
  2. Izstādes eksponātu veidotājiem un apmeklētājiem ir iespēja fotografēties ar INSTA fotoaparātiem, saņemot fotogrāfiju uzreiz;
  3. Izstādes apmeklētāji balso par interesantāko izstādes eksponātu;
  4. Izstādes noslēgumā (apvienots ar Prāta spēļu uzvarētāju apbalvošanu) tiek apbalvoti 3 interesantāko eksponātu autori.

Kāpēc dalība POP UP izstādē ir mācīšanās?

  1. Skolēni padziļina izpratni, aktualizē savu pieredzi, zināšanas par izstādes tēmu – Eiropas Savienība;
  2. Skolēni aktīvi iesaistās izstādes veidošanā, apmeklēšanā;
  3. Tiek mazināts stereotips, ka izstādes ir garlaicīgas, un skolēni izprot, kā top izstāde.

POP UP izstādes veiksmīgai norisei ir nepieciešama ērti pieejama, pamanāma vieta – zāle, bibliotēka vai foajē. Prāta spēļu norisei ir nepieciešams lielais ekrāns, mikrofons spēles vadītājam; dalībniekiem – mobilās ierīces ar interneta pieslēgumu.  Prāta spēlēs var piedalīties līdz 400 skolēniem – individuāli vai komandās.

Aicinām pieteikt savu skolu, rakstot uz esmaja@esmaja.lv līdz 2023. gada 27. janvārim. Atbilde par pieteikuma apstiprinājumu tiks nosūtīta līdz 2023. gada 31. janvārim.

Šī aktivitāte ir daļa no Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā sniegtā atbalsta Eiropas zinību apguvei neformālā veidā, gatavojoties Eiropas eksāmenam un Eiropas dienai 9. maijā. Ar citiem projektiem aicinām iepazīties www.esmaja.lv un EK pārstāvniecības tīmekļa vietnē.

*POP UP izstādi veido izstādes apmeklētāji - skolēni, aktīvi līdzdarbojoties, diskutējot, izzinot citu domas, idejas un skatpunktus. 

** Prāta spēles ir interaktīva spēle, kurā dalībnieki atbild uz jautājumiem, izvēloties vienu no dotajām atbildēm. Prāta spēlēs līdz šim piedalījušies jau vairāk kā 120 000 dalībnieku. Projektā iekļauto Prāta spēļu jautājumi būs saistīti ar Eiropas Savienību, demokrātiju, pilsonisko līdzdalību.