Ievietots: 3. Jūlijs, 2024
ES maja izglitibas resursu centrs

Izglītības resursu centrs piedāvā izziņas materiālus - puzles, atmiņas spēles, kartes, ES valstu karogus, grāmatas un citus atbalsta materiālus, kas ļauj bagātināt mācību procesu, pilnveidojot skolēnu zināšanas un izpratni par Eiropas Savienību, tās dalībvalstīm, vērtībām, attīstību un aktualitātēm. Ikviens pedagogs, jaunatnes darbinieks, NVO pārstāvis materiālus var iegūt lietošanā no vienas līdz četrām nedēļām, izvēloties tos katalogā.

Šobrīd Izglītības resursu centrā ir pieejami vairāk kā 100 dažādi materiāli, visbiežāk pieprasītie ir ES valstu karogi, karogu virtenes, ES karte - puzles veidā, kā arī spēles. Esošais materiālu klāsts regulāri tiek papildināts. Materiālus var pasūtīt, rakstot to kodu un vēlamo izmantošanas laiku uz e-pasta adresi [email protected]

Izglītības resursu centrs nenodrošina materiālu transportēšanu. Izvēlētie materiāli jāizņem un jānodod ES mājā, Aspazijas bulvārī 28, Rīgā, iepriekš vienojoties par ierašanās laiku.

Tāpat Izglītības resursu centrā ikviens pedagogs var saņemt klātienes vai tiešsaistes metodiskas konsultācijas un ieteikumus gan par ES tematikas integrēšanas iespējām ikvienā mācību jomā, gan par daudzveidīgu izglītības resursu izmantošanu mācību procesā. Lai vienotos par konsultācijas laiku un veidu, rakstiet [email protected].