Eiropas Komisija izsludina grantu konkursu Europe Direct centru darbības nodrošināšanai Latvijā

Ievietots: 30. Jūnijs, 2020
jaunieši pulcejas ap galdu

Eiropas Komisija (EK) ar savas pārstāvniecības Latvijā starpniecību aicina iesniegt projektu priekšlikumus, lai veiktu sadarbības partneru atlasi, kuri 2021.–2025. gadā darbosies kā EUROPE DIRECT centri. Šo centru mērķis ir veidot labāku izpratni par to, kā darbojas Eiropas Savienība (ES), un informēt iedzīvotājus, iesaistītās puses un plašsaziņas līdzekļus reģionos par tās sniegtajām iespējām un aktualitātēm.

EUROPE DIRECT darbs visās ES dalībvalstīs tiek organizēts ciešā sadarbībā ar EK pārstāvniecībām un Eiropas Parlamenta birojiem, un citiem ES informācijas sniedzējiem, kā arī dažādu institūciju un ES programmu vietējiem kontaktpunktiem. 

Tiek paredzēts, ka pretendenti, kas kļūs par EUROPE DIRECT centriem, aktīvi un pastāvīgi sadarbosies ar iedzīvotājiem, veicinot informācijas apriti par ES jautājumiem, organizējot dažādus pasākumus, rūpējoties par klātienes un virtuālo komunikāciju ar iedzīvotājiem. Darbam ar iedzīvotājiem un iesaistītajām pusēm iespējamas visdažādākās formas: pasākumi, semināri, diskusijas, darbnīcas un jebkāda cita veida bezsaistes vai tiešsaistes saziņa.
EUROPE DIRECT centriem jāmudina iedzīvotājus būt līdzdalīgiem un piedalīties Eiropas demokrātiskajā procesā. Tāpat centri palīdzēs apzināt un noteikt iedzīvotāju līmenī svarīgākos ES politikas aspektus, rūpēsies par vietējām vajadzībām atbilstošiem komunikācijas vēstījumiem un nodrošinās pasākumus, lai uzklausītu iedzīvotāju vēlmes un bažas, nodrošinot atgriezenisko saiti un regulāru saziņu. 

Ikgadējā dotācija EUROPE DIRECT līdzfinansējumam no 2022. līdz 2025. gadam ir EUR 30 400 gadā vienam centram, bet 2021. gadam dotācija līdzfinansējumam ir EUR 20 267, kas segs astoņus EUROPE DIRECT centra darbības mēnešus, no 1. maija līdz 31. decembrim. Vienreizēja papildu dotācija 2021. gadā EUROPE DIRECT centra reklāmas pasākumiem ir EUR 3200.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 15. oktobris plkst. 18:00. Lūdzam neatlikt un nenovilcināt pieteikuma gatavošanas procesu, jo pieteikšanās notiek elektroniski portālā, kas prasa zināmu laiku tā apguvei un pieteikuma korektai aizpildīšanai. Informējam, ka pirms pieteikuma aizpildīšanas pieteikuma iesniedzējam tajā ir jāreģistrējas.
Vairāk informācijas par to, kā iesniegt pieteikumu: Norādījumi pieteikumu iesniedzējiem (pdf).

Ja Jums ir kādi precizējoši jautājumi par šo konkursu, lūdzam tos nosūtīt vēlākais līdz 2020. gada 8. oktobrim, rakstot uz e-pastu COMM-REP-RIX-EDIC-PROPOSALS@ec.europa.eu, temata rindā norādot atsauci uz uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus ED-LV-2020.

Atbildes uz precizējošajiem jautājumiem regulāri tiks publicētas EK pārstāvniecības tīmekļa vietnē. Aicinām projekta pieteicējus ielūkoties EKP mājaslapā, lai iegūtu jaunāko informāciju. Uz informācijas atjaunošanas laiku norāda datums pie publicētā dokumenta.