Ievietots: 27. Marts, 2023
Plakāts

Eiropas Savienība, kurā ir ap 450 miljoniem patērētāju, ir viens no lielākajiem tirgiem pasaulē. Pateicoties vienotajam tirgum, Latvijas uzņēmumi ir daļa no šīs dinamiskās Eiropas Savienības tirdzniecības zonas, kas veicina ekonomikas izaugsmi.

Vienotais tirgus joprojām ir galvenais instruments, ar ko Eiropa var risināt pašreizējos izaicinājumus, tādēļ ir svarīgi pastāvīgi uzlabot vienotā tirgus darbību, un akcentē tā pozitīvo ietekmi uz Eiropas Savienību, t.sk. Latvijas, ekonomikas potenciāla uzlabošanu. Šogad Eiropas Savienības Vienotais tirgus svin 30 gadu jubileju, kas ir liels sasniegums visām dalībvalstīm.

Eiropas Komisija savā 2022. gada pārskatā par Vienoto tirgu secina, ka Eiropas Savienības dalībvalstis ir panākušas būtisku progresu attiecībā uz Eiropas Savienības tiesību aktu īstenošanu, vispārējiem uzņēmējdarbības nosacījumiem, vienotā tirgus integrāciju un citiem svarīgiem politikas mērķiem, piemēram, izaugsmi un nodarbinātību, noturību, kā arī digitālo un zaļo pāreju.

Mazie un vidējie uzņēmumi parasti nodarbina divus no trim darba ņēmējiem un rada 85% no visām jaunajām darbvietām ES. Tie ir Eiropas ekonomikas neatņemama sastāvdaļa, un Eiropas Komisija sniedz informāciju, atbalstu un finansējuma avotus, lai palīdzētu tiem attīstīties. Jauninansējuma iespējas ir dažādas: aizdevumi uzņēmumiem, mikrokredīti, garantijas, riska kapitāls.

Pasākuma laikā Latvijas uzņēmējiem, kā arī ar to saistītām organizācijām, būs iespēja plašāk iepazīties ar Eiropas Savienības Vienotā tirgus priekšrocībām uzņēmējdarbībai, Latvijas uzņēmējdarbības vides izvērtējumu, kā arī pieejamos atbalsta instrumentus sava uzņēmuma izaugsmes veicināšanai, it īpaši uzsvaru liekot tieši uz digitalizāciju un zaļo pārēju.

Pasākums norsinās Eiropas Savienības mājas tematiskā mēneša ietvaros, kurā īpaši pievēršam uzmanību uzņēmējdarbības prasmēm. Eiropas Komisija 2023. gadu ir pasludinājusi par prasmju gadu. Visā Eiropas Savienībā daudziem uzņēmumiem ir grūtības atrast sev atbilstošus darbiniekus, savukārt daudziem iedzīvotājiem neizdodas atrast savām iecerēm un prasmēm atbilstošas darbvietas. Ir pienācis laiks, kad mūžizglītība kļuvusi par atslēgu mūsu dzīves kvalitātei. Eiropas Prasmju gadā veiksim ieguldījumus apmācībā un prasmju pilnveidē, atbalstot cilvēkus pārejā no viena darba uz citu, ņemot vērā abu pāreju izvirzītos mērķos.
 

Programma

 

9:00 Zane Petre – Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja 

9:05 Džeimss Bretts – Eiropas Komisijas Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ģenerāldirektorāta eksperts 

Prezentācija par ES Vienotā tirgus priekšrocībām, uzņēmējdarbības vidi Latvijā 

9:25 Ilze Lore – Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības atbalsta departamenta direktore 

Prezentācija par pieejamo atbalstu uzņēmējdarbībai ES fondu programmās 2021-2027 

9:45 Ilga Maļina – Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Klientu apkalpošanas nodaļas vadītāja 

Prezentācija par atbalstu uzņēmējdarbības digitalizācijai 

10:05 Līga Mellēna – Altum Uzņēmumu energoefektivitātes daļas vadītāja 

Prezentācija par energoefektivitātes aizdevumiem ar kapitāla atlaidi 

10:30 - Pārtraukums 

10:45 – 11:45 Lauma Celma – biedrības "Sadarbības platforma" valdes priekšsēdētāja, projekta vadītāja 

Seminārs par ES fondu apguvi – Projekts no idejas līdz īstenošanai 


Pieteikšanās saite: https://forms.gle/tqTGPsaZP7x7HzUX8

programma