#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
14/04/2014
Eksamens 6951
Eiropas eksāmens
Apraksts: 
<p><strong>Paldies visiem, kas nesēdēja malā ar popkorna turzu, ska</strong><strong>toties garlaicīgu kino, bet gan&nbsp;BIJA SAVAS DZĪVES REŽISORI!</strong></p> <p><strong>DOMĀJA - ZINĀJA - DARĪJA!</strong></p> <p><strong>&quot;Eiropas eksāmens 2017&quot; uzvarētāji:</strong></p> <p><u>5.-6.kla&scaron;u grupa</u><br /> Maksims Kirillovs (Daugavpils Krievu vidusskola-licejs), Jelisejs Alhimovičs (Rīgas 15. vidusskola), Ketlīna Matuseviča (Jelgavas 4. sākumskola), Georgs Dubkovs (Viļakas pamatskola).</p> <p><u>7.-9.kla&scaron;u grupa</u><br /> Emīlija Paula Kintslere (Jelgavas 4.vidusskola), Daniels Daņilovs (Daugavpils 12.vidusskola), Elīza Paula Ivanova (Ciblas vidusskola), Davids Černaks (Rīgas 10.vidusskola), Filips Vinters (Babītes vidusskola).</p> <p><u>Vidusskola</u><br /> Evelīna Eglīte (V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija), Samanta Biezēka (Līgatnes novada vidusskola), Anna Losāne (V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija), Amanda Kipena (Tukuma 2.vidusskola), Sindija Celma (V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija).</p> <p><u>Pieaugu&scaron;ie</u><br /> Aija Jalinska, Gunta Ansone, Irita Lisukova, Liene Circene, Dana Butrima.</p> <p><br /> <strong>Sveicam uzvarētājus un 15. maijā plkst. 11:00 tiekamies svinīgajā balvu pasnieg&scaron;anas ceremonijā ES mājā, Aspazijas bulvārī 28, Rīgā.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>
Jaunumu teksts: 
<p class="rtecenter">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>
Kas ir Eiropas eksāmens?
Virsraksts: 
Kas ir Eiropas eksāmens?
Apraksts: 
<p class="rtejustify">&bdquo;Eiropas eksāmens&rdquo; notiek <strong>ikgadu 9. maijā no plkst. 08.00 līdz 21.00</strong> tie&scaron;saistē mājaslapā www.esmaja.lv. Pēc plkst. 21:00 ikviens, kur&scaron; nokārto Eiropas eksāmenu, savā e-pastā saņem Apliecinājumu par dalību eksāmenā un uzzina iegūto punktu skaitu. Labākajiem katrā vecuma grupā - lieliskas balvas!<br /> &nbsp;</p> <p class="rtejustify">&bdquo;Eiropas eksāmenā&rdquo; ir iekļauti&nbsp; jautājumi par ES vēsturi un attīstību, institūcijām, Latvijas dalību ES, jaunie&scaron;u iespējām, ikviena iedzīvotāja saikni ar Eiropas Savienību u.c. Eksāmena jautājumi tiek dalīti 4 vecuma grupās: 5.-6.klase, 7.-9.klase, vidusskola un pieaugu&scaron;ie. Eksāmena kārto&scaron;anai dotas 20 minūtes un tajā jāatbild uz 20 jautājumiem.</p> <p class="rtejustify"><a href="http://www.esmaja.lv/sites/default/files/root/Eiropas eksamens/EE_Nolikums_2017.pdf">Eiropas eksāmena Nolikums pieejams &scaron;eit!</a></p> <p class="rtejustify">&nbsp;</p>
Kā piedalīties?
Virsraksts: 
Kā piedalīties?
Apraksts: 
<p class="rtejustify">Eiropas eksāmens notiek ikgadu 9.maijā no plkst. 8:00 līdz 21:00, tie&scaron;saistē mājas lapā www.esmaja.lv. Eksāmenu var kārtot ikviens interesents, atbilsto&scaron;i savai vecuma grupai: 5.-6.klase, 7.-9.klase, vidusskola vai pieaugu&scaron;ie.</p> <p class="rtejustify">&quot;Eiropas eksāmenā&quot; katrs dalībnieks piedalās individuāli, vienu reizi, reģistrējoties un norādot savu e-pasta adresi, novadu, pilsētu, vārdu un uzvārdu.</p> <p class="rtejustify">Pēc plkst. 21 uz norādīto e-pasta adresi dalībnieks saņem Apliecinājumu par dalību eksāmenā&nbsp;un informāciju par iegūto punktu skaitu.</p> <p class="rtejustify"><a href="http://www.esmaja.lv/sites/default/files/root/Eiropas eksamens/EE_Nolikums_2017.pdf">Eiropas eksāmena Nolikums pieejams &scaron;eit!</a></p> <p class="rtejustify">&nbsp;</p>
Kā sagatavoties?
Virsraksts: 
Kā sagatavoties?
Apraksts: 
<p><strong>Gatavojies &bdquo;Eiropas eksāmenam&rdquo;!&nbsp;</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Materiāli 5. - 9. klasei:</strong></p> <p><a href="http://www.esmaja.lv/sites/default/files/root/Eiropas eksamens/5-9/2017.gads/5.-9.klase/Kas_ir_Eiropas_Savieniba_2017.pdf">Kas ir Eiropas Savienība?</a></p> <p><a href="http://www.esmaja.lv/sites/default/files/root/Eiropas eksamens/5-9/2017.gads/5.-9.klase/Latvija_un_Eiropas_Savieniba_2017.pdf">Latvija un Eiropas Savienība</a></p> <p><a href="http://www.esmaja.lv/sites/default/files/root/Eiropas eksamens/5-9/2017.gads/5.-9.klase/Es_un_Eiropas_Savieniba_2017.pdf">Es un Eiropas Savienība</a></p> <p><strong>Materiāli 10. - 12. klasei</strong></p> <p><a href="http://www.esmaja.lv/sites/default/files/root/Eiropas eksamens/5-9/2017.gads/10.-12.klase/ES_attistiba_2017.pdf">ES attīstība</a></p> <p><a href="http://www.esmaja.lv/sites/default/files/root/Eiropas eksamens/5-9/2017.gads/10.-12.klase/ES_ekonomikas_un_monetara_politika_2017.pdf">ES ekonomikas un monetārā politika</a></p> <p><a href="http://www.esmaja.lv/sites/default/files/root/Eiropas eksamens/5-9/2017.gads/10.-12.klase/ES_iedzivotaju_pilsoniska_lidzdaliba_2017.pdf">ES iedzīvotāju pilsoniskā līdzdalība</a></p> <p><a href="http://www.esmaja.lv/sites/default/files/root/Eiropas eksamens/5-9/2017.gads/10.-12.klase/ES_iestades_un_lemumu_pienemsana_2017.pdf">ES iestādes un lēmumu pieņem&scaron;ana</a></p> <p><a href="http://www.esmaja.lv/sites/default/files/root/Eiropas eksamens/5-9/2017.gads/10.-12.klase/Latvijas_daliba_ES_2017.pdf">Latvijas dalība ES</a></p> <p><a href="http://www.esmaja.lv/sites/default/files/root/Eiropas eksamens/5-9/2017.gads/10.-12.klase/ES_pasaule_2017.pdf">ES pasaulē</a></p> <p><strong>Iesakām arī izmantot mācību līdzekli</strong>&nbsp;<a href="http://www.es.gov.lv/es-informacijas-sniedzeji/eiropa-skolas/macies-par-es/macibu-lidzekla-iepazisti-eiropas-savienibu-un-izmanto-savas-iespejas">&quot;Iepazīsti Eiropas Savienību un izmanto savas iespējas&quot;</a></p> <p class="rtecenter"><strong>Eiropas eksāmena 2017 jautājumi:</strong></p> <p><a href="http://www.esmaja.lv/sites/default/files/root/Eiropas eksamens/5_6klasei_EE_2017.pdf"><strong>5.-6.klasei</strong></a></p> <p><strong><a href="http://www.esmaja.lv/sites/default/files/root/Eiropas eksamens/7_9klasei_EE_2017.pdf">7.-9.klasei</a></strong></p> <p><a href="http://www.esmaja.lv/sites/default/files/root/Eiropas eksamens/Vidusskolai_EE_2017.pdf"><strong>Vidusskolai</strong></a></p> <p><a href="http://www.esmaja.lv/sites/default/files/root/Eiropas eksamens/Pieaugusie_EE_2017.pdf"><strong>Pieaugu&scaron;ajiem</strong></a></p>
Piedalīties Eiropas Eksāmenā
Virsraksts: 
2018.gada 9.maijā
Apraksts: 
<p class="rtecenter">&nbsp;</p> <p><img alt="" src="http://www.esmaja.lv/sites/default/files/root/Eiropas eksamens/IMG_7815.JPG" /></p>
Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties