#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
14/04/2014
Eksamens 6951
Eiropas eksāmens
Apraksts: 
<p><img alt="" src="http://www.esmaja.lv/sites/default/files/root/Eiropas eksamens/EiropasEksamens2018.jpg" style="width: 400px; height: 566px;" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>
Jaunumu teksts: 
<p class="rtecenter">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>
Kas ir Eiropas eksāmens?
Virsraksts: 
Kas ir Eiropas eksāmens?
Apraksts: 
<p class="rtejustify">9.maijā, atzīmējot Eiropas dienu, ikviens Latvijas iedzīvotājs jau piekto gadu pēc kārtas, tiek aicināts pārbaudīt savas zinā&scaron;anas un izpratni par Latviju Eiropā, savu nozīmi sabiedrībā, svarīgiem lēmumiem un procesiem, kārtojot Eiropas eksāmenu.</p> <p class="rtejustify"><br /> &bdquo;Eiropas eksāmens&rdquo; notiek 9. maijā no plkst. 08.00 līdz 21.00 tie&scaron;saistē mājaslapā www.esmaja.lv&nbsp; Pēc plkst. 21:00 ikviens, kur&scaron; nokārto Eiropas eksāmenu, savā e-pastā saņem Apliecinājumu par dalību eksāmenā un uzzina iegūto punktu skaitu. Labākajiem katrā vecuma grupā - lieliskas balvas!</p> <p class="rtejustify"><br /> Dalībnieki izvēlas sev piemērotu vecuma grupu: 5.-6.klase, 7.-9.klase, vidusskola vai pieaugu&scaron;ie. Eksāmena maksimālais izpildes laiks ir 20 minūtes un to laikā jāatbild uz 20 jautājumiem, izvēloties vienu no trim dotajām atbildēm.</p> <p class="rtejustify"><br /> 2017. gadā Eiropas eksāmenā piedalījās 14 288 dalībnieki un 350 no tiem ieguva maksimālo punktu skaitu!<br /> Visaktīvākie bija 7.-9.klases skolēni, &scaron;ajā vecuma grupā eksāmenu nokārtoja 5427 dalībnieki.</p> <p class="rtejustify"><br /> Jautājumi, uz kuriem tika saņemts lielākais pareizo atbilžu skaits, liecina, ka mēs lepojamies ar Latvijas sasniegumiem, apzināmies Latvijas un Eiropas mijiedarbību, izprotam savu lomu lēmumu pieņem&scaron;anas procesos, kā arī novērtējam iespējas, ko sniedz Latvijas dalība Eiropas Savienībā. Priecē, ka 84% jeb 11 994 Eiropas eksāmena dalībnieku 2017. gadā atbildēja pareizi uz 11 un vairāk jautājumiem no 20, apliecinot labas zinā&scaron;anas!</p> <p>Veiksmi 2018. gada Eiropas eksāmenā!<br /> &nbsp;</p> <p class="rtejustify">&nbsp;</p>
Kā piedalīties?
Virsraksts: 
Kā piedalīties?
Apraksts: 
<p class="rtejustify">Eiropas eksāmens notiek ikgadu 9.maijā no plkst. 8:00 līdz 21:00, tie&scaron;saistē mājas lapā www.esmaja.lv. Eksāmenu var kārtot ikviens interesents, atbilsto&scaron;i savai vecuma grupai: 5.-6.klase, 7.-9.klase, vidusskola vai pieaugu&scaron;ie.</p> <p class="rtejustify">&quot;Eiropas eksāmenā&quot; katrs dalībnieks piedalās individuāli, vienu reizi, reģistrējoties un norādot savu e-pasta adresi, novadu, pilsētu, vārdu un uzvārdu.</p> <p class="rtejustify">Pēc plkst. 21 uz norādīto e-pasta adresi dalībnieks saņem Apliecinājumu par dalību eksāmenā&nbsp;un informāciju par iegūto punktu skaitu.</p> <p class="rtecenter"><strong>PIESAKI savu skolu jau tagad un LAIMĒ pārsteiguma balvas!</strong></p> <p class="rtejustify">Eksāmenā var piedalīties ikviens interesents 9. maijā ieejot www.esmaja.lv, bet skolām esam sarūpēju&scaron;i īpa&scaron;u pārsteigumu! <strong>No 14. marta līdz 6. maijam</strong> piesakot&nbsp; skolas dalību eksāmenā,&nbsp; katru nedēļu viena no reģistrētajām izglītības iestādēm izlozes kārtībā saņems skaistu KAFIJAS KRŪZĪ&Scaron;U KOMPLEKTU un SALDUMU GROZU. Aicinām Jūsu iestādi reģistrēt dalību eksāmenā jau tagad, aizpildot anketu&nbsp;<strong><a href="http://ej.uz/EiropasEksamens9maijs">https://ej.uz/EiropasEksamens9maijs</a></strong></p> <p class="rtejustify">Eksāmenā savu dalību jau pieteiku&scaron;as -&nbsp;https://ej.uz/EiropasEksamenuKartos</p> <p class="rtejustify">&nbsp;</p> <p class="rtejustify">&nbsp;</p>
Kā sagatavoties?
Virsraksts: 
Kā sagatavoties?
Apraksts: 
<p><strong>Gatavojies &bdquo;Eiropas eksāmenam&rdquo;!&nbsp;</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Materiāli 5. - 9. klasei:</strong></p> <p><a href="http://www.esmaja.lv/sites/default/files/root/Eiropas eksamens/5-9/2017.gads/5.-9.klase/Kas_ir_Eiropas_Savieniba_2017.pdf">Kas ir Eiropas Savienība?</a></p> <p><a href="http://www.esmaja.lv/sites/default/files/root/Eiropas eksamens/5-9/2017.gads/5.-9.klase/Latvija_un_Eiropas_Savieniba_2017.pdf">Latvija un Eiropas Savienība</a></p> <p><a href="http://www.esmaja.lv/sites/default/files/root/Eiropas eksamens/5-9/2017.gads/5.-9.klase/Es_un_Eiropas_Savieniba_2017.pdf">Es un Eiropas Savienība</a></p> <p><strong>Materiāli 10. - 12. klasei</strong></p> <p><a href="http://www.esmaja.lv/sites/default/files/root/Eiropas eksamens/5-9/2017.gads/10.-12.klase/ES_attistiba_2017.pdf">ES attīstība</a></p> <p><a href="http://www.esmaja.lv/sites/default/files/root/Eiropas eksamens/5-9/2017.gads/10.-12.klase/ES_ekonomikas_un_monetara_politika_2017.pdf">ES ekonomikas un monetārā politika</a></p> <p><a href="http://www.esmaja.lv/sites/default/files/root/Eiropas eksamens/5-9/2017.gads/10.-12.klase/ES_iedzivotaju_pilsoniska_lidzdaliba_2017.pdf">ES iedzīvotāju pilsoniskā līdzdalība</a></p> <p><a href="http://www.esmaja.lv/sites/default/files/root/Eiropas eksamens/5-9/2017.gads/10.-12.klase/ES_iestades_un_lemumu_pienemsana_2017.pdf">ES iestādes un lēmumu pieņem&scaron;ana</a></p> <p><a href="http://www.esmaja.lv/sites/default/files/root/Eiropas eksamens/5-9/2017.gads/10.-12.klase/Latvijas_daliba_ES_2017.pdf">Latvijas dalība ES</a></p> <p><a href="http://www.esmaja.lv/sites/default/files/root/Eiropas eksamens/5-9/2017.gads/10.-12.klase/ES_pasaule_2017.pdf">ES pasaulē</a></p> <p><strong>Iesakām arī izmantot mācību līdzekli</strong>&nbsp;<a href="http://www.es.gov.lv/es-informacijas-sniedzeji/eiropa-skolas/macies-par-es/macibu-lidzekla-iepazisti-eiropas-savienibu-un-izmanto-savas-iespejas">&quot;Iepazīsti Eiropas Savienību un izmanto savas iespējas&quot;</a></p>
Piedalīties Eiropas Eksāmenā
Virsraksts: 
Piedalies Eiropas Eksāmenā 9.maijā!
Apraksts: 
<p class="rtecenter">&nbsp;</p> <p><img alt="" height="245" src="http://www.esmaja.lv/sites/default/files/root/Eiropas eksamens/IMG_7815.JPG" width="368" /></p>
Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties