#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Imigrantu līdzdalība valsts rīcībpolitikā
BNS
Līdzdalība valsts rīcībpolitikā ir izšķiroša iespēja indivīdiem sniegt savas idejas un priekšlikumus to sabiedrību attīstīšanai, kurā viņi dzīvo. Taču, ja Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts pilsoņiem, kuri dzīvo savā valstī, ir daudz iespēju ietekmēt valsts rīcībpolitiku, imigrantiem bez likumīga pilsoņa statusa ir mazāk šādu iespēju. Tāpēc ar valsts līmeņa konsultatīvo institūciju starpniecību iespējams nodoršināt imigrantu līdzdalību valsts...
, 13. jūnijs
Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties