#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
ES pilsoņu tiesības
EKP
Eiropas Komisija daudz dara, lai aizsargātu un nostiprinātu jūsu tiesības. Komisija 2013. gadā nāca klajā ar ziņojumu par ES pilsonību, kurā uzskaitītas 12 darbības, kas palīdzēs pilsoņiem izmantot savas ES garantētās tiesības 6 galvenajās jomās: novērst šķēršļus darba ņēmējiem, studentiem un praktikantiem ES, mazināt birokrātiju dalībvalstīs, aizsargāt visneaizsargātākos sabiedrības locekļus, novērst šķēršļus, kas kavē iepirkšanos citās ES valstīs, sniegt...
, 02. novembris
Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties