#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Eiropas lēmumi
Viena no finanšu krīzes mācībām ir tāda, ka korporatīvā vadība, kas līdz šim pamatojās uz pašregulāciju, nav bijusi tik efektīva, kā tā varēja būt. Ir svarīgi, lai uzņēmumi tiktu labāk vadīti. Ja tos vada labāk, tad ne tikai krīzes iespēja nākotnē ir mazāka, bet uzņēmumi ir konkurētspējīgāki.
, 06. aprīlis
Tiešsaistes azartspēles Eiropā strauji attīstās: jau ir apzināti gandrīz 15 000 tīmekļa vietņu, un to gada ieņēmums 2008. gadā pārsniedza 6 miljardus eiro un līdz 2013. gadam varētu divkāršoties. Valstu tiesiskais regulējums ES ir ļoti atšķirīgs — atšķiras noteikumi par licencēšanu, saistītajiem tiešsaistes pakalpojumiem, maksājumiem, sabiedriski derīgajiem mērķiem un cīņu pret krāpšanu.
, 24. marts
Publiskais iepirkums veido aptuveni 17 % no ES IKP. Laikā, kad daudzās ES dalībvalstīs tiek samazināts budžets un vērojamas ekonomiskas grūtības, publiskā iepirkuma politikai ir jānodrošina pēc iespējas optimāls sabiedrības līdzekļu izmantojums, lai sekmētu izaugsmi un darbavietu radīšanu.
, 27. janvāris
Eiropas Komisija un Eiropas Centrālā banka aicina uzņēmumus piedalīties konsultācijā par vienoto eiro maksājumu telpu - SEPA, lai novērtētu SEPA darbību. Konsultācija ilgs līdz šī gada 14.februārim.
, 19. janvāris
Eiropas Komisija vēlas uzzināt sabiedrisko un privāto organizāciju, uzņēmumu un atsevišķu pilsoņu viedokli par to, kādas inovācijas būtu nepieciešams paplašināt Eiropā, lai risinātu ar Eiropas sabiedrības novecošanu saistītās problēmas, un jo īpaši par eksperimentālo projektu „Eiropas inovācijas partnerība (EIP) veselīgas un aktīvas novecošanas veicināšanai”, kā norādīts pamatiniciatīvā “Inovācijas savienība”, ko 6. oktobrī iesniedza Eiropas komisāre pētniecības, inovācijas un zinātnes lietās...
, 26. novembris
Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties