#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
ACTA
ES māja
Eiropas Parlaments noraidījis  Viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīgumu (ACTA) ar lielu balsu vairākumu - 478 balsīm "par" noraidījumu, 39 - "pret", 165 - "atturas". Tas nozīmē, ka ACTA neiegūst likuma spēku Eiropas Savienībā. Šis ir pirmais gadījums, kad Eiropas Parlaments izmanto Lisabonas līgumā tam piešķirtās pilnvaras noraidīt starptautisku nolīgumu.
, 04. jūlijs
BNS
Viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīguma (ACTA) ieviešanas mērķis ir izveidot vienotu, līdzsvarotu starptautisko ietvaru ciešākai sadarbībai intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanā, tostarp viltotu un pirātisku preču tirdzniecības ierobežošanai un izskaušanai, diskusijā Eiropas Savienības (ES) mājā par ACTA ieviešanu norādīja Kultūras ministrijas (KM) Juridiskās nodaļas juriskonsults autortiesību un blakustiesību jomā Rihards...
, 15. maijs
Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties